Ansvarserklæring

Tapetum anstrenger seg for å holde innholdet på nettstedene så oppdatert og korrekt som mulig. Det kan allikevel forekomme at noe informasjon kan være ufullstendig, unøyaktig eller ikke oppdatert. Tapetum påtar seg intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i opplysningene. Enhver beslutning du tar på basis av opplysningene på Tapetum nettsteder skjer på ditt eget ansvar. Tapetum påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av Tapetums nettsteder, eller opplysninger som finnes der.

www.Tapetum.no kan inneholde lenker til andre websider utenfor Tapetum kontroll. Tapetum legger inn slike lenker for å hjelpe Tapetums besøkende til å finne mer informasjon innen spesifikke områder. Tapetum kan ikke garantere at slik lenket informasjon er korrekt, relevant, aktuell eller fullstendig. Henvisninger til hvilket som helst kommersielt produkt, prosess eller tjeneste, eller bruken av bransje, firma eller juridisk person på alle Tapetums nettsider, er kun ment som informasjon og service for nettstedets besøkende og innebærer ingen godkjennelse eller anbefaling eller støtte eller favorisering fra Tapetums side. Tapetum kan ikke garantere at de fargene som vises på nettsiden er eksakt like de fargene som produkter, etc. har i virkeligheten. Hvordan fargen oppfattes skyldes innstillinger i din datamaskin.