Angreskjema

Gjelder for varer og tjenester kjøpt i vår nettbutikk som det er angrerett på. Endel varer er untatt fra angrerett, se våre salgs og leveringsvilkår

Last ned angreskjema her

Angreskjema

Gjelder for varer og tjenester kjøpt i vår nettbutikk som det er angrerett på. Endel varer er untatt fra angrerett, se våre salgs og leveringsvilkår.

 

Utfyltskjema sendes til:

Tapetum, Sandakerveien 52, 0477 Oslo
Tlf: 960 40 157
Eller via mail, info@tapetum.no

 

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:

Hvis det gjelder varer, hvilke varer:

 

Hvis det gjelder tjenester, hvilke tjenester:

 

Fyll inn kjøps/leveringsdato:

Varen eller tjenesten ble kjøpt følgende dato:

Varen eller tjenesten ble mottat følgende dato:

 

Forbrukerens/forbrukernes navn:

Navn:

 

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

Navn:

 

 

Dato og  din underskrift: _________________________________________

( Fyll inn underskrift og dato bare dersom papirskjema benyttes)